בס"ד ו׳ באב תשע״ח , יום שלישי , יולי 17 2018זמן האתר- עירה"ק ירושלים

= $6739.52 | €5759.63 | £5122.05 | ¥759117.96 | 17/07/2018 11:43
שער הביטקוין שעון ניו יורק ארה״ב
Home / יהדות / הלכות / האם נשים מצוות בברכת האילנות?
הלכה יומית - תמונת רקע - ויקי - קושיא בתלמוד- ציור מאת קרל שלייכר- בערך 1870 - Dorotheum

האם נשים מצוות בברכת האילנות?

האם נשים מצוות בברכת האילנות?

מקור מצוות ברכת האילנות מובא בתלמוד בבלי (מסכת ברכות מג:), ושם כתוב: "היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים (שמוצאים פרחים) מברך: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם" עד כאן.

וכתבו המפרשים, שתקנת ברכה זו באה מזה שמזמן לזמן אדם רואה עצים יבשים שהפריחם הקב"ה.

ועוד טעם על פי הקבלה שישנם נשמות השוכנות בעצים, ובברכה הם נתקנות וחוזרות לעולם העליון. (ולכן יהדר ויקפיד על מצווה זו ביותר).

ולפיכך, הרי הגמרא בקידושין (לד.) כותבת לנו שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא. ולכאורה תקופת האילנות שייך בזמן, כי הברכה הזו דווקא בימי ניסן ולא בימי תשרי או חשון וכו'?

אלא על פי המבואר "בטורי האבן" על מסכת מגילה (כ:) (וכן הביא גם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בחזון עובדיה פסח), שההגדרה של מצוותת עשה שהזמן גרמא, זה מתי שהמצווה נמצאת כמו סוכה, ציצית ועוד, אך אינה נוהגת כל השנה כמו סוכה, וכן ציצית שפטורים בלילה. אך מצווה שאינה מצוויה כלל, אלא רק בזמנים מסוימים כמו מצוות ביכורים שמחנוכה ואילך אינו זמן הבאה, כיון שאין הפירות מצויים על פי השדה, ואילו היו מצויים היו צריכים להביא בכורים, ולכן לא חשוב כמצוות עשה שהזמן גרמא. וכן בברכת שהחיינו על הפירות שנשים כן מברכות.

לכן אצלנו נשים כן מברכות ברכת האילנות כיון שמצווה זו אינה תלויה בזמן הברכה ביום, אלא בתקופה מתי שיש פריחה באילנות. ולכן בחו"ל כאשר יש פריחה בתקופה אחרת מברך בתקופה.

אודות אהרוני לזרוביץ'

אהרוני, מסקר פעילות הקשורה עם אכיפת החוק ואירועים אזרחיים מסוג זה ברחבי הארץ. ניתן לשלוח למערכת ולכתבים תגובות וידיעות במייל: contact@twoday.co.il. טלפון ראשי וה"קו החם" להודעות בזמן אמת ולכתבים: 02-374-1100 (עברית ואנגלית). ניתן גם ליצור קשר עם המערכת והכתבים באמצעות הטופס בדף צור קשר.

כדאי גם לבדוק

הלכה יומית - תמונת רקע - ויקי - קושיא בתלמוד- ציור מאת קרל שלייכר- בערך 1870 - Dorotheum

הכירו: עץ אגוז הקשיו ומה מברכים על אגוז קשיו?

פסיקת ההלכה בדבר ברכתו של אגוז הקשיו