SciTechDaily

חוקרים מאוניברסיטת נורת'ווסטרן גילו שהתכונות המבניות של המוח קרובות לנקודה קריטית הדומה למעבר פאזה, שנצפה במינים שונים כמו בני אדם, עכברים וזבובי פירות. ממצא זה מצביע על כך שעיקרון אוניברסלי עשוי לשלוט במבנה המוח, שיכול לעורר מודלים חישוביים חדשים לחקות את מורכבות המוח. המוח מפגין ביקורתיות מבנית ליד מעברי פאזה, …