2nd Marine Division Fly Day

ניקולס

נחילי מזל"טים: מחליף משחק א-סימטרי?

איש רקע משנת 2020 על נחילי מזל"טים ציטט את ההבטחה הטקטית של חיבור עשרות אם לא מאות מל"טים לתמרוני התקפה והגנה מתואמים, אם כי המאמר ציין שהטכנולוגיה נותרה תיאורטית במידה רבה. הרץ קדימה רק ארבע שנים ונחיל המל"טים הוא מציאות בשדה קרב שמגביר את הסכסוכים באוקראינה, ישראל וים סוף.

מהו נחיל מזל"טים?

טכנולוגיית נחיל הרחפנים כוללת תיאום של קבוצות של שלושה עד אלפי מל"טים לביצוע משימות ביחד עם התערבות אנושית מינימלית. בהשוואה למל"טים בודדים, נחילים מציעים יעילות וגמישות משופרים, מבצעים מספר משימות בו זמנית ונשארים במשימה כאשר מל"טים בודדים נכשלים. ניתן לשלוט בנחיל בדרכים שונות, לרבות משימות מתוכנתות מראש עם מסלולי טיסה ספציפיים, שליטה מרוכזת מתחנת קרקע או מל"ט בקרה בודד, ובקרה מבוזרת שבה מל"טים מתקשרים ומשתפים פעולה באמצעות מידע משותף (אוטונומי לחלוטין). טכניקות שליטה מתוחכמות יותר כוללות אינטליגנציה של נחילים, בהשראת התנהגות קולקטיבית של חרקים וציפורים, ובינה מלאכותית כדי לאפשר לנחילי מזל"טים להסתגל למצבים חדשים או בלתי צפויים.

ניקולס