SciTechDaily

ניקולס

שימוש בסיגריות אלקטרוניות לבני נוער קשור לכאבי ראש תכופים

מחקר שנערך לאחרונה זיהה דפוסי ארוחות לא סדירים ושימוש בסיגריות אלקטרוניות כגורמים משמעותיים המגבירים את הסיכון לכאבי ראש תכופים בקרב ילדים ובני נוער. המחקר מדגיש את החשיבות של ארוחות קבועות ומדגיש את ההשפעה השלילית של סיגריות אלקטרוניות על תדירות כאבי הראש, מה שמצביע על שינויים באורח החיים כהתערבויות אפשריות למניעת כאבי ראש.

עבור ילדים ובני נוער, ארוחות לא סדירות כגון דילוג על ארוחות בוקר קשורות לסיכון מוגבר לכאבי ראש תכופים, על פי מחקר חדש שפורסם לאחרונה ב- נוירולוגיה, כתב העת הרפואי של האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה. בנוסף, המחקר גילה קשר משמעותי בין השימוש והחשיפה לחומרים, במיוחד סיגריות אלקטרוניות (סיגריות אלקטרוניות), לבין התרחשות של כאבי ראש תכופים אצל אנשים בגילאי 12 עד 17.

עבור המחקר, כאבי ראש תכופים הוגדרו כמתרחשים יותר מפעם בשבוע.

"זה לא נדיר שלילדים ובני נוער יש כאבי ראש, ובעוד תרופות משמשות כדי לעצור ולפעמים למנוע כאבי ראש, שינויים באורח החיים עשויים להציע גם דרך יעילה להקלה על ידי מניעת התרחשות כאבי ראש ושיפור איכות החיים", אמר מחבר המחקר. סרינה ל. אור, MD, MSc, מאוניברסיטת קלגרי בקנדה וחברה באקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה.

המחקר כלל כמעט 5 מיליון ילדים ובני נוער, בגילאי חמש עד 17, שנרשמו לסקר בריאות קנדי ​​גדול. הם נשאלו אם הם חוו כאבי ראש במהלך ששת החודשים האחרונים ובאיזו תדירות. כ-6% מהמשתתפים סבלו מכאבי ראש יותר מפעם בשבוע.

הסקר שאל על מספר גורמי אורח חיים כולל זמן מסך, שעות שינה וארוחות. נבדקו הפרעות חרדה ומצב רוח. המשתתפים בגילאי 12 עד 17 נשאלו גם לגבי שימוש וחשיפה לחומרים.

גורמי אורח חיים וסיכון לכאבי ראש

עבור ארוחות, המשתתפים דיווחו כמה פעמים במהלך השבוע האחרון הם אכלו ארוחת בוקר ובאיזו תדירות הם ישבו לאכול ארוחת ערב עם משפחתם, בסך הכל 14 ארוחות אפשריות. אלה שחוו כאבי ראש תכופים היו בממוצע תשע ארוחות כאלה לעומת ממוצע של 12 ארוחות לילדים שסבלו מכאב ראש אחד או פחות בשבוע.

לאחר התאמה לגורמים כמו גיל, מין, הכנסת משק בית ושאר גורמי אורח החיים, החוקרים מצאו כי משתתפים שאכלו בקביעות ארוחת בוקר כמו גם ארוחות ערב עם משפחתם היו בסיכון נמוך ב-8% לכאבי ראש תכופים בהשוואה לאלו שלא אכלו באופן קבוע. ארוחות.

המשתתפים בגילאי 12 עד 17 נשאלו גם באיזו תדירות הם השתמשו בחומרים כמו אלכוהול, סיגריות, סיגריות אלקטרוניות וקנאביס. סיגריות אלקטרוניות שימשו מדי יום על ידי 8% מהמשתתפים עם כאבי ראש תכופים בהשוואה ל-3% מהמשתתפים עם כאב ראש אחד או פחות בשבוע. כמו כן, 79% מהמשתתפים עם כאבי ראש תכופים לא השתמשו בסיגריות אלקטרוניות בחודש האחרון לעומת 88% מאלה שלא סבלו מכאבי ראש תכופים.

לאחר התאמות לגיל, מין, הכנסה של משק הבית ושאר גורמי אורח החיים, חוקרים גילו שלאלה שהשתמשו בסיגריות אלקטרוניות מדי יום היו סיכויים כפולים לכאבי ראש תכופים בהשוואה לאלו שמעולם לא השתמשו בסיגריות אלקטרוניות.

לאחר התאמות דומות, החוקרים לא מצאו קישורים לכאבי ראש לשינה, זמן מסך ושימוש בחומרים אחרים.

למשתתפים עם הפרעות חרדה ומצב רוח היה סיכון כפול לכאבי ראש תכופים מאשר לאלו ללא.

משמעות ומגבלות

"הערכנו הפרעות חרדה ומצב רוח מכיוון שהן נקשרו לכאבי ראש ועשויים להשפיע על התנהגויות אורח חיים", אמר אור. "ייתכן שארוחות משפחתיות קבועות עשויות להוביל לחיבור ותקשורת גדולים יותר בתוך המשפחה, ולתוצאות טובות יותר של בריאות הנפש, אשר בתורן עשויות להשפיע על תדירות כאבי הראש."

אור הוסיפה, "הממצאים שלנו מצביעים על כך ששאלה על גורמי אורח חיים כמו שימוש בסמים עשויה לעזור לאנשי מקצוע רפואיים לזהות התערבויות באורח חיים שעשויות להועיל לצעירים ועשויות לעזור להפחית כאבי ראש תכופים".

מגבלה של המחקר הייתה שהוא לא כלל ילדים ובני נוער המתגוררים בבתי אומנה, מוסדות או בשמורות האומה הראשונה ובהתנחלויות ילידים אחרות בקנדה.

ניקולס