cc kremlin.ru, modified, http://en.kremlin.ru/events/president/news/74327

ניקולס

רקע: הסכם רוסיה-DPRK משנת 2024

ב-19 ביוני, רוסיה וצפון קוריאה חתמו על הסכם שותפות אסטרטגי מקיף הכולל סעיף הגנה הדדי המבטיח סיוע צבאי מיידי נגד התקפות צד שלישי. ההסכם כולל שיתוף פעולה צבאי משמעותי, כאשר קוריאה הצפונית מספקת פגזי ארטילריה, תחמושת וטילים בליסטיים החיוניים למלחמה המתמשכת של רוסיה באוקראינה.

העמקת שיתוף הפעולה הצבאי בין רוסיה וצפון קוריאה מהווה איומים מרובים על האינטרסים העולמיים, ובמיוחד, של ארה"ב. מכיוון ש-DPRK כבר מביעה תמיכה ללא תנאי במלחמתה של רוסיה באוקראינה, הברית מקלה על זרימת תחמושת צפון קוריאנית וטכנולוגיה צבאית כדי לחזק את מאמצי המלחמה של רוסיה. אספקת אמצעי לחימה מסכנת באופן ישיר את אוקראינה, מסלימה את האיומים ברחבי אירופה ומסבכת אסטרטגיות מערביות בכך שהיא עשויה להאריך את הסכסוך. בנוסף, הברית מערערת סנקציות בינלאומיות, ומקשה על בידוד משטרים אלה מבחינה כלכלית ופוליטית. לשותפות זו יש פוטנציאל להעצים מדינות אוטוריטריות אחרות, לתרום לאי יציבות אזורית גדולה יותר במזרח אסיה ומחוצה לה.

ניקולס