Logan Abassi / UNDP Global - United Nations Development Programme, originally posted to Flickr as Haiti Earthquake, https://en.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince#/media/File:Haitian_national_palace_earthquake.jpg

ניקולס

רקע: הירידה של האיטי לתוך הכאוס

מאז תחילת 2024, 1,200 בני אדם איבדו את חייהם עקב אלימות כנופיות בהאיטי. הממשלה הכושלת אינה מסוגלת לסלק את הגופות, וכתוצאה מאלימות כנופיות, רחובות פורט-או-פרינס, בירת האיטי, עמוסים בגופות מתות, חרוכות ומתפוררות.

המדינה נחשבה זה מכבר למדינה כושלת, שבה הממשלה מחזיקה רק בשליטה קלושה ואינה מסוגלת לספק אפילו את השירותים הבסיסיים ביותר לציבור. מאמינים כי כנופיות רחוב שולטות כעת ב-80% מהשטח בעיר הבירה. בשבוע שעבר, כנופיות תקפו שני בתי כלא, ושחררו לפחות 3,000 אסירים שעכשיו ללא ספק הפכו למשתתפים באלימות ברחוב. מוסדות ממשלתיים אחרים, כמו תחנות משטרה, ארמון הנשיאות ומשרד הפנים הותקפו. נכון לעכשיו, כנופיות נאבקות להשיג שליטה בנמל הימי ובשדה התעופה הראשיים של המדינה. ראש הממשלה אריאל הנרי, שעזב את המדינה בחיפוש אחר סיוע אכיפת החוק הבינלאומי, עדיין אינו מסוגל לחזור.

ניקולס