KunmingTrain, cc Flickr Chiu Ho-yang, modified, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

ניקולס

רכבת סין-קירגיזסטן-אוזבקיסטן: מוטב מאוחר מאשר לעולם לא

בניית מסילת הרכבת סין-קירגיזסטן-אוזבקיסטן (CKU) אמורה להתחיל באוקטובר 2024. פרויקט זה, שהוקם לראשונה לפני למעלה מ-27 שנים, שואף להקים נתיב ישיר יותר המחבר את סין עם מרכז אסיה ואירופה, תוך שיפור האינטגרציה המסחרית והכלכלית ברחבי אזורים אלה. רקע זה בוחן את הרציונל מאחורי מסילת הרכבת CKU ומדגיש את ההשלכות הגיאו-פוליטיות והכלכליות הצפויות של הפרויקט על כל אחד מבעלי העניין שלו והסחר האירו-אסיאתי בכלל.

ניקולס