SciTechDaily

ניקולס

פוטונים בקצה הפיזיקה פתחו את הסודות הקוונטיים של Gravity

ייצוג אמנותי של הניסוי הפוטוני המיושם בו הסתבכות בין קיטובים של פוטונים בודדים מתווכת על ידי מידת החופש העצמאית של נתיב הפוטונים. יש לציין כי הסתבכות מתווכת מייצגת עיקרון ליבה של ניסויים עתידיים באמצעות חלקיקים מסיביים, במטרה לחקור לראשונה את קוונטיות הכבידה. קרדיט: פדריקו אלפאנו

עקרונות מאחורי הסתבכות מתווכת כבידה הוכחו בניסוי בסימולציה באמצעות פוטונים, המספקות תובנות חדשות על טבע הכבידה.

החוקרים מתקדמים משמעותית בתחום הכבידה הקוונטית, במטרה ליישב את תורת הכבידה של איינשטיין עם מכניקת הקוונטים. ניסויים אחרונים מדגימים את העקרונות של הסתבכות בתיווך כבידה באמצעות פוטונים, פריצת דרך בבדיקת תיאוריות כמו תורת המיתרים וכבידה קוונטית בלולאה. ניסויים אלה יכולים לשנות את הבנתנו את היקום ולתמוך במסגרות תיאורטיות עתידיות.

התקדמות מחקר כבידה קוונטית

בפיתוח פורץ דרך במפגש בין מכניקת הקוונטים ותורת היחסות הכללית, החוקרים עשו צעדים משמעותיים לקראת גילוי מסתורי הכבידה הקוונטית. עבודה זו שופכת אור חדש על ניסויים עתידיים שיש בהם הבטחה לפתרון אחת החידות הבסיסיות ביותר בפיזיקה המודרנית: ההתאמה של תורת הכבידה של איינשטיין עם עקרונות מכניקת הקוונטים.

האתגר רב השנים של איחוד שני עמודי התווך הללו של הפיזיקה עורר מגרה במדענים במשך עשרות שנים, והוליד מסגרות תיאורטיות שונות כגון תורת המיתרים וכוח הכבידה הקוונטית הלולאית. עם זאת, ללא אימות ניסיוני, תיאוריות אלו נותרות ספקולטיביות.

חידושים בבדיקת כוח הכבידה הקוונטית

כיצד לבדוק את הטבע הקוונטי של כוח הכבידה? אמצעים מוחשיים לחקור את ההתנהגות הקוונטית של שדה הכבידה הוצעו בעשור האחרון (על ידי Marletto ו-Vedral, ועל ידי Bose וחב'), בהתבסס על הרעיון של "הסתבכות בתיווך כבידה".

במחקר שפורסם לאחרונה ב נקסוס פוטוניקה מתקדם, צוות בינלאומי של חוקרים השיג מטרה משמעותית כהכנה לניסויים עתידיים בשאיפה לאחד את מכניקת הקוונטים ותורת היחסות הכללית. עבודתם ממנפת כלים וטכניקות חדשניות מתורת המידע הקוונטית ואופטיקה הקוונטית כדי להדגים את העקרונות של הסתבכות מתווכת כבידה באמצעות חלקיקי אור, כלומר פוטונים.

הדגמת הסתבכות בתיווך כבידה

הניסוי כולל אינטראקציה בין פוטונים כדי לחקות את השפעת שדה הכבידה על חלקיקים קוונטיים. למרבה הפלא, כמה מאפיינים של הפוטונים, למרות שמעולם לא קיימו אינטראקציה ישירה, מסתבכים, ומציגים תופעה קוונטית מהותית: אי-לוקאליות. הסתבכות זו מתווכת על ידי תכונה פוטונית עצמאית אחרת ומשקפת את ההתנהגות המשוערת של הסתבכות בתיווך כבידה, ומספקת תובנות חיוניות לגבי הטבע הקוונטי של כוח הכבידה.

חשוב לציין, המחקר מתייחס גם לאתגר של זיהוי ההסתבכות שנוצרה בניסויים אלה. על ידי הבהרת האילוצים ומקורות הרעש הגלומים בניסויים כאלה, החוקרים סוללים את הדרך להבהרת מושגים וכלים שישמשו לניסויים עתידיים שמטרתם התבוננות ישירה בהסתבכות בתיווך כבידה.

השלכות של ניסויי כבידה קוונטית

מבחנים ניסיוניים של הסתבכות בתיווך כבידה יכולים לבשר על עידן חדש בהבנתנו את הטבע היסודי של היקום. לדברי הסופר עמנואל פולינו, שעבד כפוסט דוקטורט במעבדת הקוונטים של אוניברסיטת סאפיינזה בזמן המחקר, בתמיכת קונסורציום QISS, "ההשלכות של המחקר הזה הן עמוקות. הוא מציע אימות ניסיוני לעקרונות מאחורי ניסויי כבידה קוונטיים עתידיים שישמשו כמבחני לקמוס למסגרות תיאורטיות מתחרות".

המשך חקר בכבידה קוונטית

בעוד פיזיקאים ממשיכים לדחוף את גבולות החקירה הניסויית והתיאורטית, המסע לחשוף את סודות הכבידה הקוונטית לוקח צעד משמעותי קדימה עם המחקר פורץ הדרך הזה.

ניקולס