cc European People

ניקולס

סרביה נוטה לכיוון בייג'ינג, הרחק מבריסל

סיכום

יש ליחסים בין סין לסרביה התחזק משמעותית בשנים האחרונות, מציג דינמיקה מורכבת למעורבותה של סרביה עם האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) מצד אחד ושתי בעלות בריתה החשובות ביותר, סין ורוסיה, מהצד השני. במהלך ביקור שנערך לאחרונה בסרביה, נשיא סין שי ג'ינפינג חתם על הסכמים להגברת שיתוף הפעולה המשפטי, הרגולטורי והכלכלי, המסמל שיתוף פעולה ארוך טווח בין בייג'ינג לבלגרד. דו"ח מצב זה בוחן את מצב הקשרים הכלכליים והפוליטיים בין סין לסרביה, יחד עם ההשלכות על הגיאופוליטיקה האזורית וההרחבה העתידית של האיחוד האירופי.

ניקולס