170623-N-ZW825-577 SUBIC BAY, Republic of Philippines (June 23, 2017) Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Sterett (DDG 104) departs Subic Bay, Republic of Philippines at the conclusion of a scheduled port visit. Sterett is part of the Sterett-Dewey Surface Action Group and is the third deploying group operating under the command and control construct called 3rd Fleet Forward. U.S. 3rd Fleet operating forward offers additional options to the Pacific Fleet commander by leveraging the capabilities of 3rd and 7th Fleets. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Byron C. Linder/Released) - cc Flickr Naval Surface Warriors, modified - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

ניקולס

מ-QUAD ל-Squad: בריתות לא רשמיות בהודו-פסיפיק

בצעד שמדגיש את המשמעות ההולכת וגוברת של שיתוף פעולה אסטרטגי באזור ההודו-פסיפיק, הכריז שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין על קבוצה מרובעת בשם "Squad", הכוללת את ארצות הברית, אוסטרליה, יפן והפיליפינים. לפי הדיווח ב-Global Times, במהלך הדיאלוג הביטחוני שנגרי-לה, הפגישה הראשונה של ראשי ההגנה של החוליה התקיימה ביוני 2023 בסינגפור. בנוסף, באפריל 2024, ארבע המדינות ביצעו סיורים ימיים שיתופיים בתוך האזור הכלכלי הבלעדי של הפיליפינים – התפתחות משמעותית לאור פעולות האיבה המתמשכות בין סין לפיליפינים.

הקמת החוליה מגיעה בתקופה של מתח מוגבר ודינמיקה ביטחונית מתפתחת בהודו-פסיפיק. הפעילות האגרסיבית יותר ויותר של סין והמחלוקות הטריטוריאליות מעוררות חרדה בקרב המדינות השכנות. הברית מפגישה מגוון רחב של משאבים ויכולות בהשתתפות ארצות הברית, יפן, אוסטרליה והפיליפינים. משתתפים אזוריים חשובים אוסטרליה ויפן מספקות שתיהן משאבי ים והגנה משמעותיים. בינתיים, המשמעות האסטרטגית של הפיליפינים נובעת ממיקומם הגיאוגרפי ומיכולותיו הימיות, למרות כוחו הצבאי החלש יחסית.

האם SQUAD יכול לעלות על QUAD?

דיאלוג האבטחה המרובע (QUAD) הפך בזמן האחרון לכלי חיוני לקידום שיתוף פעולה והתמודדות עם סוגיות אבטחה נפוצות באזור ההודו-פסיפיק. הדגש של ה-QUAD על שיתוף פעולה אסטרטגי מקיף היבטים כלכליים, דיפלומטיים וטכניים נרחבים יותר בנוסף לדאגות ביטחוניות קונבנציונליות. עם זאת, איזון בין האינטרסים והיעדים הלאומיים הרבים של המדינות החברות בו הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בפני ה-QUAD. בעוד ששמירה על סדר מבוסס כללים והגנת איומים אזוריים הם מטרות משותפות בין כל החברים, השגת הסכמה בעניינים חשובים עלולה להפריע על ידי פערים בהשקפות אסטרטגיות, אינטרסים כלכליים והקשרים הנובעים ממחלוקות עבר.

האם זה הסוף של QUAD? בגיאופוליטיקה, כל דלת חשובה ולעולם לא סגורה לחלוטין. ארצות הברית השתמשה במודל הרכז והדיבור לאורך המלחמה הקרה, שימשה כמרכז הליבה והרחיבה את הקשרים הבילטרליים (החישורים) למדינות אחרות בעלות הברית. אבל פרדיגמת הרכז והדיבור השתנתה לאסטרטגיה דינמית ומרושתת יותר בעולם הרב-קוטבי של היום, שבו הסכנות מגוונות ובעלות אופי בינלאומי. בריתות רשמיות, כמו נאט"ו, מאופיינות במוסדות ובחובות בלתי גמישים שלעתים נתפסים כפחות גמישים בתגובה לסביבת הביטחון המשתנה במהירות של אזור הודו-פסיפיק.

הופעתן של בריתות לא רשמיות כמו דיאלוג האבטחה המרובע (QUAD), השותפות אוסטרליה-בריטניה-ארה"ב (AUKUS), וה-Squad שהוזכר לאחרונה מדגישה את המעבר לעבר ארכיטקטורות אבטחה גמישות ומסתגלות שמטרתן להתמודד עם אתגרים עכשוויים. המגמה הנוכחית באה לידי ביטוי ברעיון "טבעת הבריתות הבלתי פורמליות", המדגיש שיתוף פעולה בין מדינות דומות באזור הודו-פסיפיק. קואליציות רופפות אלו נבדלות בכושר הסתגלותן, בהכלה ובמסירותן ההדדית לשמירה על סדר המושתת על חוקים והבטחת שלום וביטחון באזור.

ה-Squad, AUKUS ו-QUAD הם מרכיבים חשובים בארכיטקטורת האבטחה החדשה הזו. כל יוזמה מטפחת שיתוף פעולה במגוון אתגרי ביטחון והגנה, לרבות ביטחון ימי, סיכול טרור, אבטחת סייבר וסיוע הומניטרי, על ידי איחוד מדינות בעלות יכולות ויעדים משלימים. באופן מכריע, הקואליציות הרופפות הללו שואפות להתחבר למגוון רחב יותר של שחקנים אזוריים ולהשלים את המסגרות הבינלאומיות הנוכחיות, כמו אלו שמובילות ASEAN, במקום להיות בלעדיות. בכך הם משפרים את התקשורת, מעודדים התכנסות אסטרטגית ותומכים בפיתוח של מסגרת אבטחה חזקה ושוויונית יותר באזור ההודו-פסיפיק.

בהתחשב בבעיות האבטחה המשתנות של האזור ההודו-פסיפיק והסביבה הגיאופוליטית הדינמית, הופעתן של קבוצות לא פורמליות חדשות אינה מפתיעה. על מנת להגן על האינטרסים שלהן ולקדם את היציבות, מדינות מחפשות יותר ויותר לבצר את הבריתות והשותפויות שלהן באזור, שהתגלה כמרכז למאבק אסטרטגי בינלאומי. בהתחשב בדאגות הביטחוניות המורכבות והקשורות זו לזו שהאזור ההודו-פסיפיק מתמודד מולו, יהיה הגיוני שיוקמו בו גופים נוספים דמויי QUAD. לטובת כל המדינות המשתתפות, לבריתות אלו יש את היכולת לשפר את שיתוף הפעולה, לחזק את החוסן ולתרום לאזור הודו-פסיפיק בטוח ומשגשג.

ניקולס