SciTechDaily

ניקולס

מסע בזמן למחר: שימוש בנקודות מבט עתידיות כדי לעצב את הטכנולוגיה של היום

מחקר חדש מראה כי התחשבות בפרספקטיבה של "דורות עתידיים דמיוניים" מציעה תובנות חדשות לגבי קיימות וטכנולוגיה, במיוחד דרך העדשה של זכוכית נקבובית המיוצרת הידרותרמית. שיטה זו מעודדת חשיבה ארוכת טווח, חושפת עתיד פוטנציאלי של שפע של אנרגיה מתחדשת ושיטות טכנולוגיה ברות קיימא. קרדיט: twoday.co.il.com

חוקרים מאוניברסיטת אוסקה גילו שבחינת נושאי קיימות דרך העדשה של "דורות עתידיים דמיוניים" מספקת נקודות מבט חשובות על התקדמות טכנולוגית ומגמות בחברה.

העולם עומד על סף סף סביבתי מכריע; לבחירות שאנו עושים היום לגבי אנרגיה, משאבים וסביבה יהיו השלכות עמוקות על העתיד. למרות זאת, רוב המחשבה בת-קיימא נוטה להיות מוגבלת לנקודת המבט של הדורות הנוכחיים.

במחקר שפורסם ב חיזוי טכנולוגי ושינוי חברתיחוקרים מאוניברסיטת אוסקה חשפו שאימוץ נקודת המבט של "דורות עתידיים דמיוניים" (IFGs) יכול להניב תובנות מרתקות לגבי מגמות חברתיות וטכנולוגיות ארוכות טווח.

מקרה המקרה: זכוכית נקבובית מיוצרת הידרותרמית

החוקרים ארגנו סדרה של ארבע סדנאות באוניברסיטת אוסקה, עם המשתתפים שנלקחו מהפקולטה ומגוף הסטודנטים של בית הספר לתואר שני להנדסה. הסדנאות דנו במצב החברה העתידית והייצור בכלל, וגם בחנו טכנולוגיה אחת בפרט: זכוכית נקבובית המיוצרת הידרותרמית. במהלך הסדנאות, המשתתפים התבקשו לחשוב על טכנולוגיה זו מנקודת המבט של IFGs, לדמיין כיצד ניתן לאמץ טכנולוגיה זו בעתיד, ולהעריך את הפוטנציאל העתידי שלה.

זרימת הסדנה (ניסוי התלבטות)

תהליכי ייצור בטכנולוגיה הידרותרמית. קרדיט: Hara K, Miura I, Suzuki M, Tanaka T, Assessing Future Potentiality of Technologies מנקודת המבט של "דורות עתידיים דמיוניים" – תיאור מקרה של טכנולוגיה הידרותרמית, חיזוי טכנולוגי ושינוי חברתי, 202, 123289, 2024

"בחרנו זכוכית נקבובית מיוצרת הידרותרמית למחקר המקרה בגלל חילופי הדורות הכרוכים בכך", אומר המחבר הראשי של המחקר Keishiro Hara. "זכוכית נקבובית שימושית להפליא כמסנן להסרת זיהומים או כמבודד לבניינים. כמו כן, ניתן למחזר אותו לזכוכית נקבובית חדשה פחות או יותר ללא הגבלת זמן. הבעיה היא שהכנתו דורשת הרבה אנרגיה – גם כדי לפזר פסולת זכוכית וגם כדי לחמם מים לטמפרטורות גבוהות מאוד. יש פשרה בולטת בין עלויות עכשיו לרווחים בעתיד."

בסדנאות, המשתתפים בחנו תחילה נושאים הקשורים לחברה ולייצור מנקודת המבט של ההווה ולאחר מכן התבקשו לדמיין את עצמם בנעלי עמיתיהם ב-2040.

תהליכי ייצור באמצעות טכנולוגיה הידרותרמית

זרימת הסדנה (ניסוי התלבטות). קרדיט: Hara K, Miura I, Suzuki M, Tanaka T, Assessing Future Potentiality of Technologies מנקודת המבט של "דורות עתידיים דמיוניים" – תיאור מקרה של טכנולוגיה הידרותרמית, חיזוי טכנולוגי ושינוי חברתי, 202, 123289, 2024

מדמיינים עתיד בר קיימא

"העתיד שהמשתתפים דמיינו היה שונה לגמרי מהעתיד כפי שנראה מנקודת המבט של הדור הנוכחי", מסביר טושיהירו טנאקה, סופר בכיר. "רוב הקבוצות תיארו עתיד שבו קיימות הפכה לדאגה מרכזית עבור החברה. בינתיים, התקדמות באנרגיית ההתחדשות פירושה שאנרגיה מצויה בשפע, וכך גם משאבים, כאשר גבולות כמו הירח והאוקיינוס ​​העמוק נפתחים לחקר. בהקשר זה, זכוכית נקבובית מיוצרת הידרותרמי באה לידי ביטוי כדרך בת קיימא למיחזור זכוכית, והאנרגיה הדרושה לייצורה זמינה בקלות".

תוצאות הערכת טכנולוגיה על סמך סקר שאלון

תוצאות הערכת טכנולוגיה על סמך סקר שאלון (קבוצה א'). קרדיט: Hara K, Miura I, Suzuki M, Tanaka T, Assessing Future Potentiality of Technologies מנקודת המבט של "דורות עתידיים דמיוניים" – תיאור מקרה של טכנולוגיה הידרותרמית, חיזוי טכנולוגי ושינוי חברתי, 202, 123289, 2024

המשתתפים נסקרו בין סדנאות והתבקשו לדרג מדדים הקשורים לפוטנציאל העתידי של הטכנולוגיה. מעניין לציין שהדירוגים האלה נראו אחרת לגמרי לאחר הסדנאות שבהן התבקשו המשתתפים לקחת על עצמם את הפרספקטיבה של "דורות עתידיים דמיוניים".

"שמנו לב שכאשר אומצה שיטת "דורות העתיד הדמיוניים", שהוכחה כיעילה בהקלת חשיבה ארוכת טווח, המשתתפים תפסו את ההיתכנות של הטכנולוגיה הזו אחרת, ותרחישי האימוץ שלהם השתנו בהתאם", אומר הרה.

המחקר מצביע על כך שהפעולה הפשוטה של ​​העמדת עצמנו בעמדה של הדורות הבאים עשויה לספק נקודות מבט חדשות בנושאי קיימות וטכנולוגיה, לעזור לנו לחשוב מחדש על סדרי העדיפויות שלנו ולקבוע כיוונים חדשים למחקר ופיתוח.

המחקר מומן על ידי החברה היפנית לקידום המדע.

ניקולס