SciTechDaily

ניקולס

ממצאים מדאיגים: מחקר חדש חושף התעללות בילדות מובילה ל-40% ממצבי בריאות הנפש

מחקר באוסטרליה חשף את ההשפעה הקשה של התעללות בילדות על בריאות הנפש, וייחס לחוויות כאלה עד 40% ממצבי בריאות הנפש העיקריים כגון חרדה, דיכאון וניסיונות התאבדות. המחקר, שהשתמש בנתונים לאומיים נרחבים ובשיטות אנליטיות חזקות, מצביע על כך שטיפול בהתעללות בילדות באמצעות מדיניות בריאות ציבורית מקיפה ואמצעי מניעה יכולים להפחית באופן משמעותי את הנטל על בריאות הנפש במדינה. זה לא רק ימנע מיליוני מקרים של בריאות הנפש אלא גם יקטין משמעותית את שנות החיים שאבדו כתוצאה ממוות ונכות. קרדיט: twoday.co.il.com

מדענים חושפים את ההשפעה לכל החיים של התעללות והזנחה בילדות.

מחקר המתמקד בהתעללות בילדות באוסטרליה חשף את השפעתה המדאיגה, והעריך שהיא גורמת ל-40 אחוזים ממצבי בריאות הנפש הנפוצים לכל החיים.

מצבי בריאות הנפש שנבדקו היו חרדה, דיכאון, שימוש מזיק באלכוהול וסמים, פגיעה עצמית וניסיונות התאבדות. התעללות בילדות מסווגת כהתעללות פיזית, מינית ורגשית והזנחה רגשית או פיזית לפני גיל 18. נמצא כי התעללות בילדות מהווה 41% מניסיונות ההתאבדות באוסטרליה, 35% ממקרים של פגיעה עצמית ו-21 אחוזים לדיכאון.

הניתוח, שפורסם ב JAMA פסיכיאטריה הוא המחקר הראשון שמספק הערכות לגבי שיעור מצבי בריאות הנפש באוסטרליה הנובעים מהתעללות בילדות. החוקרים אמרו שהתוצאות הן קריאת השכמה להתעללות והזנחה בילדות שיש להתייחס אליהן כעדיפות לאומית לבריאות הציבור.

השפעה פוטנציאלית של מיגור התעללות בילדות

"התוצאות הרסניות ומהוות קריאה דחופה להשקיע במניעה – לא רק מתן תמיכה פרטנית לילדים ולמשפחות, אלא מדיניות רחבה יותר להפחתת הלחץ שחווה משפחות", אמרה ד"ר לוסינדה גרומיט, ממרכז מתילדה באוניברסיטת סידני. , שהוביל את המחקר. "להשקעות לטיפול בהתעללות בילדות יש פוטנציאל למנוע מיליוני מקרים של הפרעות נפשיות באוסטרליה".

הניתוח מצא גם שאם התעללות בילדות תימחק באוסטרליה, ניתן היה למנוע יותר מ-1.8 מיליון מקרים של דיכאון, חרדה ושימוש בסמים. המחקר גם מצא שביטול ההתעללות בילדות באוסטרליה היה מונע, בשנת 2023, 66,143 שנות חיים שאבדו (מוות) ו-118,493 שנים חיים עם מוגבלות, בסך הכל 184,636 שנות חיים בריאים שאבדו כתוצאה ממצבי בריאות נפשיים.

החוקרים בחנו נתונים שכללו סקרים לאומיים שסופקו על ידי מחקר התעללות בילדים האוסטרלי בשנת 2023 (8500 משתתפים), המחקר הלאומי האוסטרלי לבריאות נפשית ורווחה 2020-2022 (15,893 משתתפים), ומחקר נטל המחלות האוסטרלי 2023.

המחקר עשה שימוש בשיטות אנליטיות כדי לחקור את הקשר בין התעללות בילדים לבריאות הנפש, אשר בודדו גורמים משפיעים אחרים כמו גנטיקה או סביבות חברתיות. זה מספק ראיות חזקות יותר לכך שהתעללות בילדות גורמת למצבי בריאות נפשיים מסוימים.

הקשר גלובלי ולאומי

מצבי בריאות הנפש הם כיום הגורם המוביל לעומס המחלות בעולם ומשפיעים על 13 אחוזים מאוכלוסיית העולם. באוסטרליה, התאבדות היא סיבת המוות העיקרית של צעירים.

מחקר קודם (ללא תלות ב- אוניברסיטת סידני מחקר) מצא כי למעלה ממחצית (53.8 אחוז) מהאוסטרלים חוו התעללות במהלך ילדותם.

ד"ר גרומיט אמר שיש התערבויות יעילות, כמו תוכניות לתמיכה בילדים שחווים התעללות או תוכניות חינוך הורים, אבל הפתרון בר-קיימא למניעת התעללות בילדים הוא מניעה מונעת מדיניות.

"מדיניות להקלה על הלחץ שחוות משפחות, כמו חופשת הורות בתשלום, טיפול בילדים במחיר סביר, הבטחת הכנסה כמו מחפשת עבודה, והבטחת להורים גישה לטיפול ותמיכה לבריאות הנפשית שלהם יכולה לעשות עולם של הבדל עבור ילדי אוסטרליה.

"טיפול בתנאים החברתיים והכלכליים שמובילים להתעללות בילדים יכולה למלא תפקיד גדול במניעת הפרעות נפשיות ברמה הלאומית", אמר ד"ר גרומיט.

החוקרים מציינים דוגמה בארצות הברית שבה הנהגת מדיניות חופשת לידה בתשלום ממלכתי וגישה בזמן לטיפול בילדים מסובסד היו קשורות מאוד לשיעורים מופחתים של התעללות בילדים.

ניקולס