Picture of IDP camp in Sudan resulting from the Darfur conflict. Original captions states:

ניקולס

מלחמת האזרחים בסודן: פחדי אלימות כשה-RSF משלים את ההשתלטות על דארפור

סיכום

אל פאשר, העיר האחרונה שבשליטת הצבא בדרפור, מוקפת כיום על ידי כוחות התמיכה המהירים (RSF). אם העיר תיפול, ה-RSF ישיג שליטה על אזור בגודל של צרפת, יחד עם גבולות סודן עם לוב, צ'אד, הרפובליקה המרכז אפריקאית ודרום סודן. אבל זה יהווה אסון לכ-800,000 האנשים השוהים שם, שיעמדו בפני סיכוי מיידי לאלימות ג'נוסייד ללא נתיבי מילוט אפשריים.

ניקולס