SciTechDaily

ניקולס

חיווט מחדש של המוח: עוני קשור לשינויים נוירולוגיים המשפיעים על התנהגות, מחלה והתפתחות

סקירה חדשה מדגישה כיצד עוני ומעמד סוציו-אקונומי נמוך משפיעים באופן משמעותי על התפתחות קוגניטיבית, בריאות נפשית ותוצאות חינוכיות, מה שמצביע על כך שגורמים אלה תורמים למעגל של עוני דורי. הוא קורא להתערבויות מקיפות כדי לטפל בהשפעות מרחיקות הלכת הללו.

מחקר מחבר בין מצב סוציו-אקונומי נמוך לשינויים מוחיים המשפיעים על הישגים חינוכיים, בריאות הנפש והתפתחות השפה.

מה משפיע על בריאות הנפש, הישגים אקדמיים וצמיחה קוגניטיבית? סקירה שפורסמה לאחרונה ב-De Gruyter's ביקורות במדעי המוח מצביע על כך שעוני ומעמד סוציו-אקונומי נמוך (SES) הם גורמים תורמים משמעותיים. בעוד מחקר קודם חקר את ההשפעות האישיות של העוני על המוח וההתנהגות, סקירה זו מציגה את המסגרת המשולבת הראשונה. הוא מסנתז עדויות ממחקרים שונים לחיבור ישיר בין שינויים מוחיים הנגרמים על ידי SES נמוך עם תוצאות התנהגותיות, פתולוגיות והתפתחותיות.

SES מתייחס למעמד החברתי של אדם או משפחה, וכולל גורמים כמו עושר, עיסוק, הישגים לימודיים ותנאי חיים. בנוסף להשפיע על חיי היום-יום, אולי למרבה ההפתעה ל-SES יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על המוח שלנו שמתחילות בילדות ונמשכות בבגרות.

אז איך עוני ו-SES נמוך יכולים לשנות את המוח? הסקירה בוחנת את ההשפעות השליליות של תזונה לקויה, מתח כרוני וסכנות סביבתיות (כגון זיהום ותנאי דיור לא נאותים), אשר נוטים יותר להשפיע על משפחות עם SES נמוך. גורמים אלו עלולים לפגוע בהתפתחות המוחית של ילדים, אשר בתורה יכולה להשפיע על כישורי השפה, הישגיהם הלימודיים והסיכון למחלות פסיכיאטריות.

מתח והשפעתו על הלמידה

לדוגמה, משפחות עם SES נמוך נוטות יותר לחוות רמות מתח מוגברות, ואלה יכולים להשפיע על ילדיהן מגיל צעיר. מתח מתמשך יכול להפחית רמות של נוירוגנזה – צמיחה של נוירונים חדשים – בהיפוקמפוס, מה שעלול לפגוע ביכולות הלמידה ולהשפיע לרעה על הישגים לימודיים והזדמנויות קריירה בשלב מאוחר יותר בחיים.

מסגרת אינטגרטיבית של הקשרים בין מוח לאנורמליות התנהגותיות עקב עוני

מסגרת של גורמים הקשורים לעוני והשלכות עתידיות, כגון עיכוב בהתפתחות השפה, הישגים לימודיים לקויים וחריגות עצביות. קרדיט: Eid Abo Hamza et al./De Gruyter

המסגרת המאוחדת שהציעו החוקרים עוזרת גם להסביר את העוני הדורי, שעלול להשאיר את ילדי משפחות SES ללא יכולת להימלט ממצבם כשהם גדלים ויהפכו להורים בעצמם. מעגל הקסמים הזה יכול להיות קשה לשבור.

מעניין לציין שהחוקרים מספקים רשימה נרחבת של מחקרים מוצעים שיכולים לבחון את תקפות המסגרת שלהם ולמצוא דרכים חדשות לשבור את מעגל העוני הדור. אלה כוללים התמקדות בהשפעות של SES נמוך באזורי מוח ספציפיים, וזיהוי טכניקות לשיפור הביצועים של ילדים שנפגעו בבית הספר.

הסקירה הגיעה בזמן, ככל שהאי-שוויון בחברה מתרחב. זיהוי מנגנונים ספציפיים מאחורי עוני דורי יכול לעזור לחוקרים ולקובעי מדיניות לפתח התערבויות מוקדמות חדשות. המסגרת החדשה לוקחת בחשבון את האופי הרב-גורמי של עוני דורי, ועשויה לסלול את הדרך להתערבויות חברתיות הוליסטיות ומתוחכמות יותר שמכירים במורכבות זו.

"מחקר זה שופך אור על הדרכים העמוקות שבהן עוני ו-SES משפיעים לא רק על תנאי החיים הנוכחיים של אנשים, אלא גם על התפתחותם הקוגניטיבית, הבריאות הנפשית וההזדמנויות העתידיות", אמר ד"ר עיד אבו חמזה מאוניברסיטת אל עין איחוד האמירויות הערביות, שהוא המחבר הראשון של הסקירה. "על ידי הבנת היחסים הללו, החברה יכולה להתמודד טוב יותר עם אי-שוויון ולתמוך באלו שנמצאים במצבים מוחלשים, מה שעלול להוביל להתערבויות שיכולות לעזור לשבור את מעגל העוני".

ניקולס