cc US Department of Defense, modified, SD Mattis co-hosts U.S.-China diplomatic and security dialog at U.S. State Department

ניקולס

הוועדה הנבחרת של בית הנבחרים בנושא המק"ס ועתיד מדיניות סין של ארה"ב

חבר הקונגרס ג'ון מולנאר (ר-מישיגן) מונה ליושב ראש הוועדה הנבחרת של בית הנבחרים לתחרות האסטרטגית בין ארצות הברית למפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). מוקדם יותר השנה, בניגוד לאזהרותיה של בייג'ין, הוא הצטרף לביקור קונגרס דו-מפלגתי בטייוואן. לפני שיצא למסעו הרשמי לטאיפיי, הוא מסר לעיתונות, "טייוואן היא בעלת ברית אדירה לארצות הברית, והיא שותפה כלכלית חזקה… למרבה הצער, תושבי טייוואן מתמודדים מדי יום עם הטרדות והפחדות מצד הקומוניסט הסיני. המפלגה ומנהיג המק"ס שי ג'ינפינג לא הסתיר את רצונו לדכא את תושבי טייוואן". הצהרה זו לא רק משקפת את רגשותיו כלפי סין ומנהיגה, אלא גם מעידה על נכונותו לאמץ עמדה ניצית כלפי סין, הדוגלת במדיניות חוץ אסרטיבית יותר ביחסי ארה"ב-PRC.

על פי אתר האינטרנט שלה, הוועדה הנבחרת למפלגה הקומוניסטית הסינית היא ועדה דו-מפלגתית של הקונגרס שמטרתה לבנות הסכמה "על האיום הנשקף מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ולפתח תוכנית פעולה להגנה על העם האמריקני, על הכלכלה שלנו ועל שלנו. ערכים." בחתירה למטרה זו, הוועדה מאמצת גישה הוליסטית, המתמודדת עם האתגר הסיני על פני מספר תחומים כולל צבא, כלכלה וטכנולוגיה.

ניקולס