הודעות משפטיות

Twoday טודיי מתחייבת להגן על פרטיות המשתמשים, מידעיהם וזכויותיהם המשפטיות. בחיפושנו אחראיות חברתית, אנו מעריכים את האמון שהמשתמשים שמים בנו ואנו מתמקדים בהגנה ובשמירה על מידעם האישי.

על משתמשים לשים לב שהמידע והשירותים המסופקים על ידי Twoday טודיי אינם מספקים ייעוץ משפטי או מקצועי. אנו נערך מאמצים רבים לנהל את האתר הזה במוסד אמין, אבל אנו לא יחאלו בעזרה מקצועית לפני תיקון מעשה משפטי או עסקי.

Twoday טודיי שומרת על זכותה לשנות, לערוך, לתקן או להסיר כל חומר או מידע באתר מבלי להתראה מראש. היא גם שומרת על הזכות להפסיק, באופן זמני או קבוע, את כל שירות, תוכן או פעילות באתר.

ביקור באתר ב-Twoday טודיי, שימוש במידע שבו או בשירותים שהוא מציע, השגת מידע מכיוון Twoday טודיי או פרסום מידע באזרחים של Twoday טודיי, הם נעשים על פי אפשרות למשתמש אישית ואצל המשמש. אם לא, לא להפעיל את האתר.

Twoday טודיי שומרת על זכותה לתקן את הודעות משפטיות אלו בכל עת. שינויים ייכנסו לתוקף מהרגע שהם מתפרסמים באתר. מי שימשיך להשתמש באתרים או בשירותים מאוחר יבינו הסכמה בלתי מותנית להודעות משפטיות השונות.

אם יש שאלות או תהיות, אל תהסס ליצור איתנו קשר. אנו כאן לעזור.