United-States-CPI-04-11-2024-970 copy

ניקולס

דו"ח אינפלציה חם בארה"ב מעמיד בספק את תוכניות ההקלה של הפד

נקודות עיקריות:

  • נתוני האינפלציה האחרונים בארה"ב הפתיעו כלפי מעלה, ועיכו את כל התוכניות של הפדרל ריזרב להורדת הריבית.
  • שיעורי ריבית גבוהים יותר לטווח ארוך יותר יפעילו לחץ על צרכנים אמריקאים, שהצטברו על חובות כרטיסי אשראי עד 2023.
  • קיים תקדים היסטורי למשבר אינפלציה בעל שני פסגות בשנות ה-70.

נתוני האינפלציה העדכניים ביותר של מדד המחירים לצרכן ו-PPI מגיעים בנקודת זמן קריטית עבור הבנק הפדרלי בארה"ב. מצד אחד, שוק המניות בארה"ב ריחף לאחרונה ליד שיא כל הזמנים ונתוני המשרות לא מראים סימני נסיגה משיעור אבטלה של 3.8%. מצד שני, נתוני מרץ מראים שהאינפלציה נשארת בהרבה מהיעד של 2% של הפד וממשיכה למגמה בכיוון הלא נכון. יתרה מכך, האינפלציה נותרה נושא פוליטי מרכזי עם הבחירות המתקרבות בנובמבר: סקר של גאלופ שנערך לאחרונה מצא שיוקר המחיה הוא הדאגה העיקרית בראשם של הבוחרים.

הנתונים, כאשר מדד המחירים לצרכן מפתיע כלפי מעלה ו-PPI בצד השלילי, יסבכו את דרכו של הפד להקלה, ורבים מהמרים כעת בכבדות נגד קיצוץ בפגישת הפד ביוני. הפד יהיה בלחץ לאמץ עמדה אגרסיבית נגד אינפלציה עד נובמבר לכל הפחות – מדיניות שמתורגמת לריבית גבוהה יותר וחזקה יותר של הדולר. הכוחות המוניטריים הללו יהדהדו גם מחוץ לגבולות ארצות הברית, ויגרמו לבריחת הון משווקים מתעוררים ויגדילו את עלויות השירות של מדינות במצוקה.

ניקולס