SciTechDaily

חוקרים פיתחו שיטה באמצעות כורי ממברנה מסוג מפיץ להמרת פליטת CO2 מדודים קטנים למתאן, תוך שיפור משמעותי ביעילות ומציע כלי רב-תכליתי להפחתת פליטת גזי חממה. תכנון חדש של כור הופך את פליטת CO2 מדודים קטנים לדלק מתאן, ומספק אסטרטגיה מבטיחה לטיפול בשינויי האקלים. צמצום פליטת פחמן ממערכות בעירה בקנה מידה …