You are currently viewing WeWork מסדירה מסגרת אשראי בסך 1.75 מיליארד דולר עם גולדמן סאקס

WeWork מסדירה מסגרת אשראי בסך 1.75 מיליארד דולר עם גולדמן סאקס

מפעילת מרחב העבודה המשותף WeWork אמרה כי היא הסדירה מסגרת אשראי בסך 1.75 מיליארד דולר עם גולדמן זאקס שנמצאת בתהליך סינדיקציה ואשר כספיה צפויים להיות זמינים בינואר.

 

מסגרת האשראי היא חלק מההוצאה לפועל של 9.5 מיליארד דולר של SoftBank Group Corp (9984.T) שהוכרזה באוקטובר כאשר WeWork שהפסידה את הכסף עמדה על סף של מחסור במזומנים לאחר שתכניותיה לפרסום בוטלו בפתאומיות חודש קודם לכן.

 

ההוצאה לפועל בשלושה חלקים כללה הצעה למכרז של עד 3 מיליארד דולר לרכישת מניות WeWork בבעלות פרטית, האצת תשלום של 1.5 מיליארד דולר מ-SoftBank שהייתה אמורה להיות בשנה הבאה, וכ-5 מיליארד דולר בחוב חדש כולל קו האשראי.

 

WeWork הצהירה כי "אנו שמחים ש-WeWork ו-SoftBank סגרו עם חברת גולדמן סאקס על התחייבות למסגרת אשראי חדשה מובטחת בסך 1.75 מיליארד דולר.

 

WeWork אמרה כי "המתקן נמצא בתהליך סינדיקציה וצפוי להיות זמין בינואר."

 

WeWork לא תידרש לפרסם בטחונות במזומן על מסגרת האשראי החדשה, נכתב בהצהרה.

 

כאשר הוכרז על ההוצאה לפועל, אמרו ב-SoftBank כי מימון החוב החדש יתרחש לאחר השלמת הצעת הרכש.

 

המכרז הושק אך לא צפוי להסתיים עד לרבעון הראשון של 2020, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה, אמר מקור בעל ידע בנושא.

 

מקור האשראי המגובה מגולדמן סאקס צפוי לפנות בערך 800 מיליון דולר במזומן מוגבל, אמר המקור.

כתיבת תגובה