You are currently viewing איך מבצעים תרגום מסמכים רפואיים באופן מקצועי?

איך מבצעים תרגום מסמכים רפואיים באופן מקצועי?

בשנים האחרונות התרגלנו, שאם אנחנו רוצים לתרגם מסמך, מכתב או כל דבר אחר, יש לנו דרכים לעשות את זה בצורה פשוטה ומהירה. כל מה שנדרש מאיתנו זה להשתמש בתוכנות או אתרים שמאפשרים תרגום מהיר.

אך ישנם הרבה מאוד מקרים בהם אנחנו לא יכולים להיעזר באמצעים טכנולוגיים לצורך תרגום, אלא אנחנו חייבים להשתמש בגורם אנושי, מומחה ומקצועי, אשר יכול לספק לנו תרגום ברמה האיכותית ביותר, תרגום שעומד בסטנדרט הגבוה ביותר שנדרש מאיתנו.

זה המקרה של תרגום מסמכים רפואיים. לא משנה אם מדובר במכתב של רופא, מרשם, הפניה או  תוצאות בדיקה, מאמרים רפואיים, מחקרים או כל דבר אחר. אפילו כשמדובר במסמכים רפואיים כגון הוראות לשימוש בציוד רפואי, ביתי או אחר, אזי שאנחנו חייבים להשתמש במקור אנושי שיבצע עבורנו את התרגום, מהשלב הראשוני ועד שהמסמך מוכן לגמרי וניתן להשתמש בו.

במאמר זה נסביר מדוע תרגום מסמכים רפואיים חייב להתבצע על ידי גורם אנושי ולא על ידי אתרים או תוכנות, וכן כיצד הוא יכול להתבצע בצורה מקצועית נכונה. לפני כן חשוב להבהיר, שזה נכון לגבי כל מסמך מקצועי באופן עקרוני, אך כפי שנוכל לראות מיד, במסמכים רפואיים יש לכך ערך משמעותי יותר.

 

מדוע תרגום מסמכים רפואיים חייב להתבצע על ידי גורם אנושי?

התשובה לכך מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון מתייחס לחשיבות המסמכים. כל מסמך רפואי יש לו ערך ומשמעות רבה. הוא יכול להשפיע, לא רק על איכות חייהם של אנשים אלא גם על מצב בריאותם. לכן אנחנו לא יכולים להסתכן שתהרגום ייעשה בצורה לא מקצועית, לא נכונה, על ידי גורם לא אנושי.

החלק השני מתייחס לאופי התרגום עצמו. בסופו של דבר, גורם אנושי מכיר את התחום, מכיר את הניואנסים, מבין את המשמעות והפירושים לכל ביטוי ולכל משפט, הוא גם יודע לעבור על משפטים ופסקאות במלואם ולייצר את המשמעות הנכונה לכל מילה ולכל משפט. תוכנות ואתרים לתרגום, עדיין לא מסוגלים לעשות זאת ברמת דיוק של מאה אחוז. בשביל ששום דבר לא יתפספס, מוטב להשתמש במתרגם אנושי ולא בתוכנה או באתר אינטרנט.

 

איך מתרגמים באופן מקצועי?

בשביל לתרגם מסמכים באופן מקצועי, יש לעבור על המסמך המקורי היטב, להבין אותו, להבין למה הוא נועד, איך אמורים לקרוא אותו ומה המשמעות שלו. לאחר מכן, יש להתחיל לתרגם אותו, חלק אחרי חלק, כשבסיום כל חלק יש לעבור עליו בשביל לוודא שאין טעויות כתיב, הגהה או כל דבר אחר.

כשמסיימים לתרגם את כל המסמך, אז יש לקרוא אותו במלואו ולוודא שאין טעויות. כל מילה היא מדויקת, אין מילים עם כפל משמעויות, אין טעויות כתיב, הנתונים והתוצאות כתובות בדיוק כפי שהן אמורות להיות כתובות על פי הכללים המקצועיים, ושהמסמך אכן מקצועי וברמה גבוהה.