בס"ד י״א בסיון תשע״ח , יום חמישי , מאי 24 2018זמן האתר- עירה"ק ירושלים

= $7366.64 | €6291.72 | £5497.86 | ¥815680.1 | 24/05/2018 07:45 שער הביטקוין שעון ניו יורק ארה״ב
Home / יהדות / הלכות / מה מברכים על לבבות דקל כשהדקל הוא לכשעצמו עץ?
הלכה יומית - תמונת רקע - ויקי - קושיא בתלמוד- ציור מאת קרל שלייכר- בערך 1870 - Dorotheum

מה מברכים על לבבות דקל כשהדקל הוא לכשעצמו עץ?

תיאור: לבבות דקלים הוא כינוי לחלק שנמצא במרכז גזע הדקל כחמישה עשר ס"מ מתחת למקום קציצת הלולב. החלק הזה של העץ מהווה את מרכז הצמיחה של העץ ובנטילתו מתמעט כח העץ להצמיח ענפים חדשים או שהעץ מת.

בשמם התלמודי נקראים לבבות הדקל "קורא", (פלמיט"ו בלע"ז). וכך כתב רש"י בגמ' (ברכות לו ע"א) : "קורא" : רך של דקל , כשענפיו גדלים בכל שנה ושנה כדרך כל האילנות, הנוסף בשנה זו רך ובשנה שניה מתקשה ונעשה עץ".

לבבות דקל - - ויקי -Mhoenig - 170  מקור הדין: לברכתם של לבבות הדקל נדון בתלמוד מסכת ברכות (לו.) -"קורא — רב יהודה אמר: בורא פרי האדמה ; ושמואל אמר: שהכל נהיה בדברו. רב יהודה אמר בורא פרי האדמה — פירא הוא, ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו — הואיל וסופו להקשות. אמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא! כוותך מסתברא, דהא צנון סופו להקשות ומברכינן עליה בורא פרי האדמה. ולא היא, צנון נטעי אינשי אדעתא דפוגלא, דקלא — לא נטעי אינשי אדעתא דקורא… ואף על גב דקלסיה שמואל לרב יהודה, הלכתא כותיה דשמואל".

אם כן מבואר מהסוגיה שלהלכה מברכים על לבבות הדקל שהכל נהיה בדברו, הואיל ולא נוטעים את הדקל על דעת לאכול את הקורא אלא אדרבה על דעת שיתקשה ויצמח להיות כאחד מענפי העץ. וכן פסקו להלכה הרי"ף (ברכות פרק ו' כה:), והרמב"ם (פ"ח מהל' ברכות הלכה ו) וכל הראשונים והטוש"ע (סימן רד סע' א).

עץ דקל הפופוניהעץ דקל הפופוניה

אמנם כיום עם התפתחות השימוש בלבבות הדקל למאכל, ושימורם לשם יצוא, נוצר הצורך למצוא מינים, אשר אחזקתם תהיה נוחה יותר, והטיפול בהם יהיה יותר קל. החוקרים חיפשו מין שניתן יהיה לגדלו בצפיפות, על מנת שיוציא חוטרים רבים מגזעו, מה שיאריך את חיי הדקל, וירבה את התפוקה, וכן שיהיה מין שעליו יהיו פחות קוצניים ודוקרניים, כדי להקל על מלאכת הקטיף. המין שהגיב לתירבות בצורה הטובה ביותר, היה דקל הפופוניה (שם מדעי: Bactris gasipaes).

בניגוד למין הפראי, המין המתורבת הוא חסר קוצים, ניתן לשתול אותו בצפיפות, מגזעו יוצאים עד 40 חוטרים, וקציר סלקטיבי שלהם, שומר על חיי הדקל.

את דקל הפופוניה מגדלים בעיקר בברזיל, ובקוסטה ריקה, בהן יש ללבבות הדקל, ביקוש מקומי, ואף חלק נכבד מהיבול, משווק לחו"ל.

הפקת לבבות דקל מגזעי עץ הפופוניההפקת לבבות דקל מגזעי עץ הפופוניה

לאור האמור לעיל ברור הדבר שלבבות הדקל הנמכרים בימינו בקופסאות שימורים, מקורם מדקלים אשר נטיעתם היתה במיוחד על דעת קטיף לבבות הדקל שבענפיהם, ובזה יודה שמואל לרב יהודה שברכתם תהיה בורא פרי האדמה כמבואר בסוגיה הנ"ל בדין עלי הצנון ופרחי צמח הצלף, שאעפ"י שהם הפרי המשני מכל מקום כיוון שנטיעתם היא גם על דעת אכילת העלים ברכתם בורא פרי האדמה. (ואף על פי שמבואר שם בסוגיה שהפרי העיקרי שלשמו ניטע העץ תהיה ברכתו בורא פרי העץ מ"מ כיוון שללבות הדקל אין כלל צורה של פרי הצומח על העץ אלא אוכל מגוף גזע או ענף העץ, ועוד שבקציצתם מת האילן יורדים בזה דרגה בברכתם לפרי האדמה) וכן כתבו כמה מהפוסקים הראשונים לבאר שדווקא כשניטע הדקל שלא על דעת לאכול את הקורא ברכתו שהכל, אך אם ניטע על דעת לאכול את הקורא ברכתו תשתנה לבורא פרי האדמה. (כן חילק בחידושי הרא"ה בסוף דבריו בסוגיה שם, וכן חילקו במפורש המאירי ורבינו ירוחם שם בסוגיה, שכל שנוטעו לשם הקורא ברכתו אדמה). וכן פסקו להלכה בספר הלכה ברורה (ח"י עמ' רפג), וזאת הברכה, אבא באהל ביתי, ברכה נאמנה ועוד.

מסקנה להלכה: על לבבות דקל מברך בורא פרי האדמה.

אודות הרב יובל אוחיון

הרב יובל אוחיון רב קהילתי נערץ של אחד ממוסדות שובה ישראל באשקלון, איש רב פעלים וביל ידע תורני עצום. כותב מאמרים בטודיי בנושאי התורה הקדושה וענייני הקהילה. ניתן לשלוח למערכת ולכתבים תגובות וידיעות במייל: contact@twoday.co.il. טלפון ראשי וה"קו החם" להודעות בזמן אמת ולכתבים: 02-374-1100 (עברית ואנגלית). ניתן גם ליצור קשר עם המערכת והכתבים באמצעות הטופס בדף צור קשר.

כדאי גם לבדוק

שמיים לילה כוכבים (CC\Flickr\Tom Hall)

תפילת קריאת שמע שעל המיטה בנוסח ספרדי

מנהג טוב לקרוא בזוהר הקדוש לפני שנתו, ויטוהרו על ידו גופו נפשו ונשמתו